web analytics

Bemutatkozás

A “Sugárkankalin” Turisztikai Egyesület 2005-ben kilenc település: Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki összefogásával jött létre. 2007 januárjában csatlakozott egyesületünkhöz Érsekvadkert települése is.

Az egyesület általános célja: 

A mikrotérség turisztikai fejlesztése, a falusi turizmus terén új piacképes kínálatok kimunkálása, a fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és hatékonyságuk javítása. A mikrotérség jellemző táji, természeti, kulturális és emberi értékeinek, adottságainak kibontakoztatása a térség egységes, sajátos és vonzó arculatának kialakítása.

Az egyesület működési területe:

A kilenc szomszédos település az észak-magyarországi régió legnyugatibb részén, az Ipoly folyó völgyében és a Börzsöny hegység lábánál található.
A mikrotérség mintegy 60 km2 területen fekszik csodálatos természeti környezetben, melynek nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett területei közé esik.

A térség több jelentős látványossággal rendelkezik, közülük a három legismertebb:
Drégelyvár, a Mikszáth kúria, valamint a  Börzsöny és az Ipoly találkozása nyújtotta természeti környezet, Honti Szakadék.
Az idegenforgalom szempontjából minden település rendelkezik történelmi, irodalmi, néprajzi értékek valamelyikével. Célunk, hogy az idelátogatók minél több időt töltsenek el a térségben a kevésbé látogatott értékek megismerésével.

Az egyesület tagsága:

 • települési önkormányzatok
 • a turizmusban érintett vállalkozások
 • falusi vendéglátással foglalkozók
 • non-profit civil szervezetek
 • helyi intézmények
 • helyi lakosok

A turisztikai egyesület feladata:

 • Irányítja és menedzseli a mikrotérség turisztikai stratégiai tervének végrehajtását.
 • A turisztikai marketing munka szervezése
 • A forrásszerző tevékenységek összehangolása
 • Az érdekegyeztetés keretének biztosítása
 • Részvétel a turisztikai fogadókészséget javító falufejlesztés, – szépítési programokban az önkormányzat partnereként.
 • A kínálati fejlesztések összehangolása.
 • A kilenc település lakosságának tájékoztatása az idegenforgalom gazdaságban játszott szerepéről.
 • Kapcsolattartás a mikrotérségen kívüli szakmai és állami szervezetekkel, szervekkel.

Az egyesület eddigi tevékenysége:

Az egyesület megalakulása után kapcsolatba került az Ökotárs Alapítvánnyal, mely szakmai segítséget nyújtott tevékenységünkhöz.
Egyesületünk 5 tagja térítésmentesen részt vehetett egy csehországi tanulmányúton, ahol a helyi civil szervezetek és a térségi szelíd turizmus – vidékfejlesztés lehetőségeit ismerhették meg a Prága – Bécs zöldúton.

2005 decemberében kétnapos szemináriumot szerveztünk, ahol a résztvevők megismerkedtek a nemzetközi zöldút programmal, a zöldutak kialakításával, hatásával az érintett térségben. Francia és cseh példák bemutatásával információkat kaphattak az érdeklődők a nemzetközi zöldutak megvalósításáról. Fontos célja volt, hogy párbeszédet és együttműködést indítson a zöldúttal foglalkozó, vagy a téma iránt érdeklődő szervezetek között.
Az alapítvány további segítséget nyújtott 3 db kerékpár beszerzéséhez, mely lehetővé teszi, hogy a térségbe látogató turista kerékpárt kölcsönözzön a drégelypalánki Turisztikai Információs Pontban.

A kistérség kilenc településéről egységes arculatú plakátok készültek az önkormányzatok hozzájárulásával.