web analytics

Borsosberény – Látnivalók

A Római katolikus templom a falu központjában
található. 1730-ban épült a mai templom elõdje, melyet
1790-ben jelentõsen felújítottak. Az épület homlokzat
elõtti órapárkányos toronnyal, és félköríves szentéllyel
rendelkezik, hajója pedig háromboltszakaszos,
orgonakarzattal. Belsejét mívesen faragott faszobrok
díszítik. Szent Márton tiszteletére szentelték fel. A 316
táján Savariban (a mai Szombathely elõdje) született
szentrõl közismert a történet, miszerint köpönyegét
kettévágta, és felét átadta egy koldusnak egy fagyos
napon. Ez a motívum szerepel az egyházközség pecsétjén,
s ezt választotta a falu is címere és zászlója díszéül,
védõszentjének örök emléket állítva.
A Tihanyi-Mocsáry-kúriát 1826-ban építtette Tihanyi
Tamás, majd 1888-ban átalakították. Az 1910-es években
Mocsáry Ödönné, a község legnagyobb birtokosa élt itt.
Földszintes, klasszicista stílusú, oldaltornácos, kilenc
támpilléres vidéki kúria. Udvarán idõs juhar és
vadgesztenyefák találhatóak. Az épület ma is tele van
élettel, hiszen itt mûködik a falu óvodája.
A Világháborúk emlékmûve 1987-ben épült. Puhakõ
oszlop, amelyen elhelyezett márványtáblába vésve
olvashatóak a világháborús hõsi halottak nevei. Az oszlop
tetején bronzból öntött sólyom látható.
A falu közelében található a Makkos-kastély, mely
egykoron Mocsáry László vadászbirtoka volt. A faluhoz
tartozik két ófalu, Szomolyapuszta, ahol az egykori
pusztatemplom maradványai láthatóak, és Jásztelekpuszta,
annak a temetõnek a maradványaival, amelyben
Benyovszky Móricz, madagaszkári király családjának
kriptája áll.