web analytics

Madármegfigyelő

14

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Ipolymenti térségének faunája még viszonylagos érintetlenségben éli mindennapi életét. Néhány évtizeddel ezelőtt az Ipoly szabályozásával az ember rajta hagyta keze nyomát a természeten. Az azóta eltelt időben viszont a térség flórája és faunája újra “visszaállította” önmagát.
Sok, máshol igen ritka növény- és állatfaj éli itt az ökológiai lánc természetes, nyugodt életét, táplálékláncot alkotva.
Állatvilága tehát meglehetősen gazdag és változatos. A réteket számtalan szöcske- és sáskafaj zenéje tölti be, mint például a szürke rétiszöcske hangos muzsikája. Énekesmadarak sok faja fészkel a közeli ligetekben, némelyik a parti nádasokban, réteken. A környéken sokféle madár is él. Az alföldi és a vizenyős területeket kedvelő fajok egyaránt előfordulnak. Az Ipoly mentén vízimadarak és gázlómadarak is élnek. Emellett olyan fajok is megtalálhatók, amelyek kifejezetten alföldlakók.
Láthatunk a vizek partján, a kisebb tavakban vörös gémet, szürke gémet is.
Itt vadászik az egerészölyv és a vörösvércse is.
Fokozottan védett madaraink közé tartoznak: a kerecsensólyom, a vízirigó, a jégmadár, a gyurgyalag, a fekete gólya, a fehér gólya és a fehérhátú harkály. Az akácos erdők lakója az erdei egér. A patakpartokon, a vizenyős területeken találkozhatunk a vízi pocokkal.
Mezei nyulak, fácánok, foglyok népesítik be a környéket. De él itt menyét, ürge, őz, szarvas, vörösróka és vaddisznó is.
A folyó régebben híres halállománya mára már megcsappant.