web analytics

Dejtár – Látnivalók

Az itt élő vallásos emberekben él Szűz Mária tisztelete. Falunkban sétálva megfigyelhetjük, hogy nagyon sok ház homlokzatán kis kápolnákban Szűz Máriát vagy valamelyik szentet ábrázoló szobrot helyeztek el. A Mária barlang is e tisztelet szép példája.

Római katolikus templom (Mennybemenetel):
A mai barokk stílusú templomot 1776-ban Mária Terézia költségén, Batthány érsek védnöksége alatt építették. A templomot 1810. szeptember 8-án, Szűz Mária születése napján szentelték fel. Ez a nap a falu búcsúja, Kis Boldogasszony, Kisasszony napja
Mai díszes tornyát is ekkor építették. Több freskó ékesíti, így a mennyezeten látható örvendetes, dicsőséges és fájdalmas olvasó egy-egy jelenete. Különlegessége a faragott domborműves rokokó szószék, mely önmagában is műremek. A templomkertben végigjárhatók a keresztút stációkápolnái.

A főtéren a Millenniumi Parkban megtekinthetjük a Millennium emlékére felállított emlékművet, valamint a dejtári „Turul” madarat, Szabó Imre szobrászművész és Galamb Sándor öntőmester alkotását.

A Szentháromság szobor és a világháborúk emlékműve
A templom mellett áll a Szentháromság szobor, oldalain az I. és II. világháborúban elesett hősök neveivel.

Szent Flórián szobra
A műemlék jellegű Szent Flórián szobor a Szabadság utca felső szakaszán található. Községünket többször is tűzvész pusztította, ennek emlékére állítatták 1855-ben Flórián szobrát mintegy védelmezőnek a tűz ellen, így lett a falu védőszentje.

A falu vallásosságát mutatja a rengeteg kőkereszt, melyek a falu számos pontján megtalálhatók. Ezeket látogatva halad végig a falun a “Keresztek útja” kincskereső túra. A legrégebbi “fekete” kereszt a temetőben áll. Ugyan itt van a falu legöregebb harangja, a Lélekharang.

A tájház
A településen egyre többen fedezik fel az építészet népi értékeit, újítják fel vagy építik újjá a palóc portákat. Dejtár múltját és jelenét köti össze a 2003-ban átadásra került Tájház.
Az 1920-as években épült palóc középparaszti porta két épületből áll. A tornácos lakóépületből és az udvari épületben található magtárból, kamrából és pincéből.
Tájház átadására 2003. augusztus 23-án került sor. A Tájházban állandó népművészeti kiállítás látható, amely bemutatja a palóc családok életét, szokásait, viseletét egy középparaszti portán.
A Babakiállításon a dejtári népviselet gazdagságában és sokszínűségében gyönyörködhetnek a látogatók. Itt mutatkozhatnak be a településen és máshol alkotó és élő tehetséges fiatalok és művészek alkotásaikkal.