web analytics

Hont – Természeti értékek

HONTI SZAKADÉK:
Védett állat- és növénytani, geomorfológiai érték. Híres őstörténeti emlékhely a honti szakadék természetvédelmi területe. A pleisztocénkori őslénytani leleteket rejtő szakadék, vagy szakadás- ahogyan a helybeliek nevezik – községtől délnyugatra, az út bal oldalán a Hont motellel szemben található. A főútról keskeny gyalogúton jutunk a meredek falú szurdokvölgybe, ahol a vízmosás monumentalitásán és rejtélyes völgyformán kívül ne keressünk, mert a leletek védettek.
A földtani szelvények mikrofaunája jeleni a tudományos értékeket. Ez a terület több millió éve őrzi a földtörténeti korok emlékeit, tengeri állatmaradványokat, egysejtűeket, rákokat, csigákat, kagylókat, korallmaradványokat, megkövesedett cápafogakat.
A parányi egysejtűek mészvázait rejtő rétegek nehezen érhetőek el és megközelítésük balesetveszélyes. Hóolvadáskor és esős időben a szurdokvölgybe látogatók páratlan vízesésben gyönyörködhetnek.

IPOLY VÖLGY:

Az Ipolyt gyöngysorszerűen követik a szélesebb, valóban eredeti állapotot őrző területek, amelyeket több helyen kevésbé értékes részek választanak el egymástól.
A kiszélesedő területeken a folyó partja alig magasabb, mint a vízszint, ezért áradáskor a víz rendszeresen elönti a folyó menti területeket, ideális életkörülményeket teremtve az ott élő, vízhez kötött társulásoknak. Kisebb-nagyobb mocsaras, lápos területek, nedves rétek, üde nyárasok, fűz- és égerláp foltok kísérik a kis holtágakkal ékített folyót. A folyóban vízitök, tündérrózsa, a partok közelében több káka- és sásfaj él, a nedves réteken védett kosbor- és nősziromfajok virítanak.
A nedves, gyakran nyáron is vízzel fedett területeken otthont talál majd’ valamennyi békafajunk, gyakori látvány a tarajos gőte. Nem véletlen, hogy ide járnak táplálkozni a környék falvaiból a fehér gólyák, de lejár a Börzsöny lábainál költő fekete gólya is. Mellettük nagy kócsagok, szürke gémek, bölömbikák táplálkoznak, cankók és más parti madarak keresgélnek. A vizes réteken több récefaj is táplálkozik, csendesebb részein haris lakik, elárulja a hangja.

Az igazi szenzáció a tápláléklánc következő foka, hiszen itt néznek zsákmány után a Börzsöny és a környékbeli hegyek ragadozó madarai: a réti, a parlagi, és esetenként a halászsas, ha nem is mindennapos látvány, de nem szenzáció. A folyóparton gyakran látni a vidra nyomát, és a sekély, mocsaras részeken állítólag még réti és vágó csík is él. A folyó egyik legszebb részei Hontnál található.
A védett terület érdekessége, hogy Dejtár és Drégelypalánk között, alig pár kilométerre az Ipolytól, épségben megmaradt homoki gyepek húzódnak.

A Kozarek tó:
Egy mára már kiszáradó tavacska a falu északkeleti felén. Vizét az egykori vasút megmaradt töltésén keresztül zsilipen áteresztett áradó Ipoly folyó, a belvíz, és a számos apró forrás táplálta. Nádasában több védett madárfaj lel menedéket. Az úgynevezett Újtelep felöli oldalán található Magyarország egyetlen összefüggő éger erdeje, melyet 10 éve vágtak ki. Az erdő azóta újra kezdi megtalálni régi formáját, és lombozatát újra birtokba veszik a madarak.