web analytics

Ipolyvece – Falutörténet

„A természet ölelésében”
A Felvidékkel határos Ipolyvece legfőbb értéke a természet közelsége, a folyópart és a rétek nyújtotta békés táj és ezek különleges élővilága. Talán ennek köszönhető, hogy az ember már korán megtelepedett a területen.

Ipolyvece nevében a vece szláv eredetű szó, jelentése: kis falu, falucska. Az Ipoly- előtag a folyóra utal. Talán emiatt is volt, hogy az ember már korán megtelepedett itt, a falu története vélhetőleg a magyarok előtt itt élt szláv lakossággal kezdődött, legalábbis erre utal a „vece” szó, mely kis falut, falucskát jelent. Hunfi Demeter birtoka volt az első oklevelek tanúsága szerint. A falu később Drégely várához tartozott, 1375-ben pedig a Baloghy család birtokaként szerepelt a krónikában. A falu földesura 1492-ben Szobi Mihály volt. 1500-ban rendeletet hoztak, amely szerint a más megyék által bekebelezett helységeket vissza kell csatolni eredeti megyéjükbe. Így került vissza Hont vármegyébe Vece község is.
Vece története nem választható el a közeli Drégelypalánkétól. Különösen így van ez a török megszállás alatti időkben, amikor a mohácsi vész után ide menekül Várady Pál érsek és később, amikor már a király tart benne őrséget. Nógrád várának eleste után a terület fontos hadászati jelentőséggel bír, 1552. júliusában Ali basa 12 ezres hadserege táborozik és portyázik a környéken, majd annak eleste után palánkvárat építenek, és innen sarcolják a környező falvakat. A török kiűzése után a Koháryak lettek a földesurai, akiktől a Coburg hercegek örökölték. A török után elnéptelenedett falvakba, a hódoltság éveit követően települnek be szlovákok.

A faluban jelentős a mezőgazdaság, noha jobbára a megélhetés kiegészítésül szolgál. A falu határában ma az eper az egyik legnagyobb mennyiségben termesztett növény, melynek kedvez a homokos, ártéri föld.
Ellenben a paraszti hagyományok, népművészeti értékek, szokások iránt mind több fiatal érdeklődik. S mivel e település néprajzilag még mindig kutatható, sok idős ember emlékszik a régi szokásokra, a kiszehordásra, a karácsonyi hagyományokra és a szüreti mulatságokra, nem is oly nehéz ezeket föleleveníteni, ami növeli a falu vonzerejét. Akárcsak az, hogy a régi parasztházakat egyre többen igyekeznek helyreállítani.
Az egyre gazdagabban föltárt hagyományt, a falu hajdani varázsát, békéjét helyreállító, visszaidéző közösség persze mind többeket vonz. Különösen úgy, hogy kitűnő a település fekvése, mintha természetjárásra teremtődött volna épp ide, s bár épített öröksége nincs sok, a környéke Horpácstól Érsekvadkerten át Drégelypalánkig bőven ad lehetőséget a kirándulónak, biciklizőknek.

További információk:
Ipolyvece Község Önkormányzata:
2669 Ipolyvece, Dózsa út 82.
Tel.: 35-383-201
Együtt Ipolyvecéért Mozgalom: www.egyuttipolyveceert.hu