web analytics

Érsekvadkert – Látnivalók

Fellendülésnek örvend Érsekvadkert, elegendő, ha körbepillantunk főterén, szépen renovált épületein, rendbetartott parkján.

1. Római Katolikus templom
A településre érkező látogatóknak érdemes megtekinteni az 1734-ben épült katolikus templomot, impozáns belső terét, ólomüveg ablakait. Az oltárképen Szent András apostolt ábrázoló festmény Vaszary János festőművész alkotása, de itt láthatjuk az Adorján Attila, helyi képzőművész készítette stációkat is.

2. Plébániaház
A műemléki védelem alatt álló római katolikus plébánia 1743-ban épült késő barokk stílusban. A község plébániáját már 1283-ban említették a feljegyzések, ám a mai épületet az új templommal egy időben építették és építészeti rokonságot mutat a templommal és a Drágffy-kúriával.


3. A templom oldalában található a Szentháromság szobor

4. Kálvária kápolna a stációkkal:
A kálvária és a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére felszentelt kápolna 1903-ban épült.
Figyelemre méltó az 1904-ben épült, majd felújított Kálvária kápolna a stációkkal.

5. Iztaelita emlékmúzeum

Az 6. Az I. és II. világháborúban elesettek emlékét ma a község központjában (Hősök tere) felállított emlékmű őrzi.

7. A régi izraelita imaház hozzá épített része ma a Közösségi Ház A Közösségi Ház helyszíne báloknak, ünnepségeknek, s egyéb kulturális rendezvényeknek.

Polgármesteri hivatal
8. Az Ary Erzsébet Óvoda mellett található, mely az elmúlt években lett felújítva

9. Helytörténeti Emlékház
Egy valahai módos gazda XX. századi házában pedig nagyon gazdag gyűjteményt alakított ki évtizedek munkájával Réti Lajos és Réti Lajosné. A néprajzi tárlat a mezőgazdasági munka eszközeitől kezdve a „tiszta szoba” ünnepi kellékein át, a mindennapok használati tárgyait és bútorait felvonultatva mutatja be a helyi paraszti életet. Ugyanakkor eleven „kultúr-térként” is funkcionál, ahol a népi művészeteket foglalkozások során elevenítik fel az érdeklődők számára.. A megmentett emlékek Nógrád megyei mércével mérve is páratlan mennyiségben és gazdagságban tárulnak elénk a ház látogatásakor. Az emlékházban lehetőség van rendhagyó órák és iskolásfoglalkoztatások számára: népi játékok készítése, szövés, fonás. A látogatás előzetes egyeztetés alapján történik. 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 97. Telefon: 06/35/340/068

9. Drágffy-kúria: 
Műemlék jellegű, késő barokk kúria, 1790 körül épült. Több átalakítás, felújítás után bölcsődeként hasznosították, majd kiállítási célokat szolgál. Az épület műemléki védelem alatt áll. A kúria főépületét kettős nyeregtető fedi, az udvari homlokzaton dór fejezetű pillérekkel megtámasztott, mellvédes tornác fut végig. Holakovszki István Pro Cultura-díjas tanár vásárolta meg a kúriát, majd saját pénzéből hozatta rendbe.

10. Víztorony
Téglából épült a régi gépállomás területén.

11. Egykori intézõi lak, Mûemlék jellegû
Hrsz.:0143.
A település a középkorban Szentlõrinc néven önálló községként szerepelt, az utóbbi évszázadokban azonos névvel már csak puszta volt. Az épület késõ klasszicista stílusban majorsági intézõi lakás céljára épült 1840 körül. A földszintes, téglalap alakú épület udvari homlokzatán a két szélsõ ablak között hat egyszerû fejezetes oszlop által tartott visszaugró tornác helyezkedik el. Ablakai vakolt kerettel hangsúlyozottak, felettük különálló, egyenes szemöldökpárkány látható. A falkoronán tagolt ereszpárkány fut körbe, csapott sátortetõ fedi. Az épület tetõszerkezete az elmúlt évek során tönkrement, cseréphéjazat hiányossá vált, a tornác feletti mennyezet egy része leszakadt.
A Balassagyarmatra vezető út mentén, baloldalt, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes épület, ÉNy-i homlokzatához kapcsolódó toldalékkal, utólag beépített kontytetővel. ÉK-i homlokzatán tornác, falazott oszlopokkal. Kéttraktusos, új födémmel, új tetőszerkezettel, megbővített nyílásokkal. Kályha- és kandallóhelyek. Pincelejárata a toldalék részben nyílik. Az egykori intézőlak Érsekvadkerttől 2 km-re található. Ma ez magánkézben van.